Arena tar idag upp om varför Jimmie inte prata om klass. Kanske är det inte så svårt att förstå eftersom då faller ju idén om att det finns något essentiellt annorlunda hos personer som inte är födda i Sverige vilket partiet ju driver är själva problemet. Frågan om klass har ju under senare tid blivit mer och mer aktuellt i debatten. P1 konflikts avsnitt “Klassresan som ställdes in” var ett sådant exempel. Klass som begrepp verkar åter vara uppe på agendan. Det som klass gör är ju faktiskt att se till vilka strukturer inom ett samhälle som leder til utslagning oberoende av andra kategorier. Men varför är det då så svårt att prata om klass?

Är klassbegreppet – som de konservativa hävdar – omodernt? Eller är det som liberalerna hävdar mer rationellt att tala om individer som liksom atomer rör sig självständigt i samhället utan att vara förbundna till varandra i maktrelationer?

Det frågar sig Malena Rydell och Mikael Feldbaum i Arenas ledare.

Själv tänker jag så här. Fördelen med att prata om klass är att det ger en möjlighet att sparka uppåt istället för nedåt. Det lägger tonvikten på att vi behöver politiker som kan leda landet så att alla har samma möjligheter. Det ger dem mindre möjlighet att skylla ifrån sig utan uppmanar till att “make it work” för att dra en långsökt Project Runway parallell. Att se att människor som invandrat i ett klassperspektiv gör att vi ser att det är en fråga om resurser och position och inte en fråga om ursprung. De två första är föränderliga medan den senare är det ej. De två första är situationsbetingade medan den sista är essentiell. Men förändring måste komma uppifrån.

Men först måste vi enas om vilket samhälle vi vill leva i. Är det ett samhälle där alla ska ha en rätt till ett drägligt liv eller ska vi säga att det är upp till individen att avgöra detta. Jag tror det som avgör om klassbegreppet får vara med eller inte. Därför är också Jimmie rädd för att använda det för då blir det klart att han inte går med på det förstnämnda.
Således: Klass leder samtalet till att handla om strukturer som möjliggör utanförskap inte vilka individer som just idag befinner sig där.