Ingen har väl undgått att Lundsbergs internatskola stängdes i veckan på grund av enligt min mening: tortyr. I eftermälet av denna händelse så har det kommit att handla om klass men inte för att journalisterna tagit det greppet utan för att fd elever och föräldrar har.

Debatten påminner, tycker jag om en fars där klasskillnader å ena sidan inte finns (enligt sociologer?! se nedan) och å andra sida att det finns klasshat men då bara i formen att arbetarklassen, hatar överklassen och därför vill stänga deras skola. Fd Lundsbergare och föräldrar till elever har gått ut i media och sagt att detta handlar om ett klasshat och att dessa elever nu måste går i ‘vanliga’ skolor där de riskerar att bli mobbade… men vänta de var ju mobbade på Lundsberg. De kommer bli mobbade för att de är överklass men vänta… det fanns ju inga klasskillnader i Sverige. Det mest episka uttalandet kom i aktuellt häromdagen då en fd Lundsberg elev intervjuades:

Jag vill börja med dementera det där med att Sociologer säger att klassskillnader inte finns. Det är inte sant. Snarare handlar det om att begreppet inte får reduceras till att bara handla om inkomst. Det handlar t.ex. lika mycket om vem som har makt på arbetsmarknaden (och i skolor) och hur vissa grupper stängs ute.

Så här skriver Fronesis om behovet av att prata om klass och om vilka nya aspekter man bör tänka på:

Med Fronesis nr 40–41 vill vi bredda diskussionen om vilken betydelse klass har i dagens samhälle. Det handlar om hur klass kan förstås i förhållande till arbetsmarknadens hierarkier och utestängningar samt huruvida det fortfarande är möjligt att betrakta klasser som politiska aktörer. I numret introduceras en rad centrala samtida klassteoretiker. Dessutom granskar vi de klassmässiga realiteterna bakom vår tids diskussioner om utanförskap, klassresor, medelklass och prekariat.

I samma anda kan man nog studera debatten kring Lundsbergs stängning.
De är är tydligt att inkomstklyftorna ökar men även att andra sociala gap öppnar sig som är värda att analysera. Man kan inte hävda att det inte finns några klasser i ett sådant läge. Ingen skulle det. Vissa skulle till och med hävda att många andra sociala problem faktiskt är kopplade till klass snarare än t.ex. invandrarskap som vissa andra vill hävda.

Stängningen av Lundsberg handlar däremot inte om klass. Det handlar om en skola som tillåtit pennalism i alla tider och detta är första gången som någon vägar anmäla. Det handlar om riter där det ska bestämmas vem som bestämmer över vem. Det finns ingen plats för kamp där. Det är bara att lyda. Så viss finns det en klass aspekt i själva riterna men att själva stängningen förklaras i klasstermer det köper jag inte. Det handlar om en skola där elever skadas på skoltid. En sådan skola ska stängas oavsett vilka barn som går där.