Så nu var min avhandling om läkare med utländsk examen klar och försvarad. Tack alla som var med och alla som skickar kommentarer och synpunkter i efterhand. Jag har fått kommentarer från professionshåll på att jag i avhandlingen inte går in på anledningen till att ILIS (Internationella läkare i Sverige) lades ner och att det därför låter som om den informationen inte finns vilket ju såklart inte är fallet. Anledningen bakom fick tyvärr inte plats och jag ansåg att den inte spela så stor roll för argumentet jag vill göra som handlade om att en plats där frågor rörande just utländskt utbildade läkare försvann. Ville bara klargöra det här.

Avhandlingen finns att ladda ner på här

På tal om detta med hinder för professionella med utländsk utbildning så är tydligen fallet med psykologer ett som kräver mer uppmärksamhet. Mattias Lundberg skriver på sin blogg om detta: I ett samhälle av ökad mångfald behöver även en yrkeskår av de som skall möta människors psykiska hälsa präglas av kulturell mångfald. Psykologkåren är i många avseenden förhållandevis homogen och skulle vinna på ökad heterogenitet. Att söka påverka detta i antagningsprocessen till psykologprogram är en väg som vare sig tillåter att identifiera effektiva lösningar eller att inom rimlig tid ge ett resultat. Att låta personer med utländska psykologexamina praktisera i Sverige skulle vara just det.

För hela inlägget se Mattias Lundberg blogg

Tar gärna emot tips om personer med psykologexamen från annat land som är i Sverige nu för detta behöver undersökas.