En liten tanke på pendeln från Uppsala:

Sociologi förklarar sociala problem, konstruktioner, kategorier och positioner och vad det är som gör att människor drabbas, tillskrivs och positioneras. Det vi gör att säga: givet en viss kontext så är det så här och det kan bero på x, y, z….

I min avhandling till exempel så förklarar jag hur invandrarskap får betydelse för läkares sociala praktiker genom att dels titta på hur läkarprofessionen skapar materiella gränser dels genom vem som får läkarlicens etc men också symboliska gränser genom olika föreställningar om ‘den Andre’. Jag har dock inga lösningar på problemet, tyvärr.
Socialt arbete handlar om att förändra sociala problem, konstruktioner och positioner som människor hamnat i på grund av diskriminerande strukturer. Det socionomer gör är att säga: givet en viss kontext så är det så här och det kan vi förändra genom att x, y, z….

Det är kanske av den anledningen som Sociologer anses aningen cyniska. Man kan alltid skylla på stukturer för att undgår att göra något år saken.