Idag fick jag reda på att Thomas Brante avlidit efter en tids sjukdom och insåg att jag måste skriva några rader på min annars sovande blogg. En av de första texterna jag läste under forskarutbildningen var Thomas Brantes artikel Sociological Approaches to the Professions (1988) i Acta Sociologica. För mig öppnade denna text upp professionssociologins svarta låda. I artikeln beskrivs i huvudsak två olika traditioner inom professionssociologin. Den första beskriver Brante (1988) som en ”naivistisk” tradition (min översättning av ‘naive’ tradition) och den andra beskriver han som en ny-weberiansk eller ett ”cyniskt” alternativ (min översättning av ‘cynical’ alternative). Han lyfter också dessa två traditioners tillkortakommanden genom att bland annat peka på deras universella anspråk. Brante menar i artikeln att forskningstraditionerna om professioner snarare kommer från professionellas egen självbild under specifika och begränsade social och historiska omständigheter. Han avslutar artikeln med att föreslå en mer realistisk ingång för att studera och förstå professioner som grupp. Denna text påverkade mig på ett sätt som kanske bäst kan beskrivas som ett uppvaknande. Denna text gjorde inte bara att jag fick den hjälp jag behövde för att kunna reflektera kring hur sociologin har studerat professioner. Den gjorde också att jag vågade ta steget och kombinera professionsteorier med mer social psykologiska perspektiv och gränsdragningsteorier. För mig som professionsforskare har jag ofta vänt mig till forskningsnätverk utanför Sveriges gränser och nu när nyheten om att Brante gått bort nått mig funderar jag ännu en gång på den svenska professionsforskningen framtid. För mig var Brantes artikel i Acta Sociologica den klapp på axeln och kanske den puff i ryggen som gjorde att jag våga fortsätta att analysera läkare med examen från andra länder utifrån ett professionsperspektiv. Jag förstod inte bara de forskningstraditioner som fanns utan jag vågade också ta steget bortom dessa. Det var tack vare Thomas Brantes artikel och den finns kvar trots att han nu lämnat oss.

Referens:

Brante, T. (1988). Sociological Approaches to the Professions. Acta Sociologica, 31(2), 119–142. http://doi.org/10.1177/000169938803100202