Många bloggar och böcker av idag handlar om hur vi ska ta tag i våra eget liv, hur det bara är jag själv som kan ändra på dåliga mönster. Denna blogg är en tvärt-emot-blogg som istället för att fokusera på individen istället fokuserar på strukturen. I denna blogg får individen möjligheten att vila i att det faktum att det finns strukturer som individen själv inte kan råda på. Visst kan individer skapa grupper och därmed förändring men det är en annan sak.

Jourhavande Sociolog är en blogg i självhjälpbokens tecken med syfte att lyfta upp de strukturer som faktiskt gör att det egentligen inte spelar så stor roll vad jag gör, hur jag handlar, vad jag väljer etc.

Det lyder under devisen ”ibland är det inte så dumt att skylla ifrån sig”.

Det som skrivs på bloggen är mina personliga reflektioner och inte kopplade till min anställning.