Statsminister Reinfeldt gav i dagarna en möjlighet för Jourhavande Sociolog att sparka in en öppen dörr. Så här kommer sparken:

Journalist: Vilka behov av politiska åtgärder av dig som ledare ser du på kort sikt nu?

Reinfeldt:  Jag tror att detta görs bäst av människor som bor i Husby. Föräldrar som bor där, företagare. Det är alltid så att när våldsverkarna tror på våld så är finns deras största brottsoffer i deras närhet, i deras omgivning. Det är de som måste sätta stopp, det är de som måste visa att vi accepterar inte detta. Det är inte ni som styr här, det är majoriteten som vill ha lugn och ro, svarade statsministern.

Det vi ser i detta citat är ett mycket pedagogiskt exempel på en retorik där det underliggande antagandet är att det är individerna som måste ändra på sig för att förändring skall ske. Det är alltså inte statliga insatser.

Tack Reinfeldt för att du givit ett så klockrent exempel på när man individen ges ansvar för något så stort som utanförskap. Jag tror att detta sätt att tänka bara ökar utanförskapet. Politiken måste ta sitt ansvar. Det är system som skapar utanförskap inte människor.

 

Citatet är hämtat från dagens DN